Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 30.09.2017-10.06.2018

Kurs jest adresowany do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach – posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

Planowany termin kursu: 30.09.2017 – 10.06.2018
Liczba godzin:
240
zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-13:45
Cena kursu : 1 700 zł  Uwaga!!  Składając formularz do 30 sierpnia koszt szkolenia to 1 600 zł !!

Harmonogram spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o kursie….

Posted in Kursy and tagged , , , , , , , , .