Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – 12.09.2017 r.

 „Podstawowe zabiegi ratujące życie – pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
zajęcia prowadzi wykwalifikowany ratownik medyczny – mgr Adrian Okólski

termin szkolenia:  12.09 2017r. godz. od 9:00 do 15:00 (8 godz. dydaktycznych)
cena szkolenia: 80 zł


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Program szkolenia opracowujemy zawsze uwzględniając specyfikę potrzeb oraz dostosowujemy indywidualnie do uczestników.


Cel szkolenia:

 • celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych podczas szeregu ćwiczeń realizowanych min. podczas scenariuszy szkoleniowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • adresatami szkolenia są nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, maksymalna liczba uczestników w grupie: 12 osób.
 • szkolenie skierowane jest do osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną.

Wiedzę merytoryczną, uczestnicy szkolenia będą mogli pogłębić w bloku praktycznym, na specjalnie do tego celu przygotowanych stacjach edukacyjnych, na których zaprezentowane będą m.in.:

 • resuscytacja krążeniowo oddechowa niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej,
 • wentylacja przy pomocy pocket-mask lub worka samorozprężalnego z maską,
 • techniki ewakuacji ciała obcego podczas zadławienia,
 • dostarczanie impulsu elektrycznego przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
 • jak zaopatrzyć duże krwawienie, ciało obce w ranie lub złamanie otwarte.

 

 

Szkolenie prowadzić będzie czynny zawodowo ratownik medyczny – mgr Adrian Okólski, na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, posiadający wieloletnią praktykę nauczania w zakresie medycyny ratunkowej, proponowana forma zajęć to metoda dynamicznego wykładu z ćwiczeniami czynności ratunkowych.

 

 

 


Materiały dydaktyczne wykorzystane podczas szkolenia:

Poniższe pomoce dydaktyczne podnoszą atrakcyjność, a przede wszystkim skuteczność szkolenia:

 • prezentacja multimedialna z zakresu pierwszej pomocy,
 • profesjonalny sprzęt ratowniczy do instruktażu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i automatycznej defibrylacji zewnętrznej obejmujący manekiny resuscytacyjne osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia m.in.: pełnopostaciowe z elektronicznym monitorowaniem czynności resuscytacyjnych, fafantom Baby Anne, Fantom AED Little Anne Training System, Fantom – Laerdal Little Anne, brad jr. – tors 7-letniego dziecka, Fantom Prestan RKO/AED ze wskaźnikiem WP PRO100,
 • zestawy do zaopatrywania ran,
 • aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • maski ratownicze typu Pocket Mask,
 • worki samorozprężalne z maską,
 • środki dezynfekujące.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z:

 • aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwa własnego ratownika,
 • resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych (ERC 2015),
 • sytuacji szczególnych w resuscytacji (kobieta w ciąży, dziecko),
 • defibrylacji AED,
 • postępowania w wybranych nieurazowych stanach zagrożenia życia (zasłabnięcie, zadławienie, drgawki),
 • postępowania w wybranych urazowych stanach zagrożenia życia.
Posted in Szkolenia.