Rekrutacja do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „Twórcza kraina”

Drodzy Rodzice,

rusza rekrutacja do projektu Żłobek „Twórcza kraina”. Tworzona przez nas placówka mieściła się będzie przy ul. Szwedzkiej 5A we Wrocławiu na osiedlu Muchobór Mały.

Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 13.11.2017 r. do 09.03.2018 r. Przewidywany termin weryfikacji złożonych dokumentów to 01.03.2018 r. do 16.03.2018 r. Osoby zakwalifikowane do projektu poinformowane zostaną do dnia 19.03.2018 r. Terminy te mogą ulec zmianie w zależności od toku realizacji Projektu!

Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które spełnią wszystkie kryteria dostępu.
W sytuacji większej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie, niż przewidzianych w nim miejsc żłobkowych, brane będą po uwagę dodatkowe kryteria punktowane – szczegółowe informacje
w regulaminie projektu.

Wówczas kolejność przyjęć będzie ustalona wg liczby należnych punktów dodatkowych; przy jednakowej liczbie punktów decyduje termin złożenie kompletnego zestawu dokumentów.

Troje dzieci z niepełnosprawnościami zostanie przyjęte poza kolejnością.


W związku z trwającymi pracami dostosowawczo – adaptacyjnymi w obiekcie,
w którym ma być prowadzony żłobek, w celu spełnienia wymagań ppoż jakie nałożone są na placówki żłobkowe, termin rozpoczęcia jego działalności
przewidujemy na 01 kwietnia 2018 r.

W sytuacji wydłużenia prac remontowo-adaptacyjnych oraz odpowiednich odbiorów termin rozpoczęcia działalności placówki może ulec przesunięciu.
Zmianie ulegną wówczas zapisy regulaminu, a informacja na ten temat z pewnością pojawi się na naszej stronie internetowej.
Przewidywany termin wpisu placówki do rejestru żłobków prowadzonego przez Urząd Miasta Wrocław to marzec 2018.


Aby zapisać swoje dziecko do naszej placówki należy wypełnić komplet dokumentów i dostarczyć je do Biura Projektu
lub przesłać na  adres e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl,

DOKUMENTY:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie żłobek „Twórcza kraina”.
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu.
Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu.
Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące statusu na rynku pracy.
Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 6 Karta informacyjna o dziecku.


BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97

Osoba do kontaktu Magdalena Zakrzewska-Olejnik
71 373 57 97 wew. 19 kom. 531 538 697

Zapraszamy do zapisów!!!

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone