Podstawowe zabiegi ratujące życie – udzielanie dziecku pierwszej pomocy 10.02.2018

Termin:  10.02.2018   zajęcia będą się w godz.: 9:00 – 15:00
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 90 zł

Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym oraz wolontariusze zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Zapraszamy zatem Państwa, którzy powinni zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy na szkolenie pn. „Podstawowe zabiegi ratujące życie – udzielanie dziecku pierwszej pomocy”.
Zajęcia poprowadzi ratownik medyczny Adrian Okólski.

Opłata zawiera materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie zajęć oraz zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. poz. 1632) wraz z suplementem zawierającym wykaz zrealizowanych tematów w trakcie szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie szkolenia.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 5 lutego 2018 r.

Posted in Szkolenia and tagged , , , , , , , , , , , , , .