Kurs na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 24.06.2018

Termin kursu: 24.06.2018                 

Uczestnicy zostaną przygotowani praktyczne i teoretyczne do pracy w charakterze kierownika wypoczynku na koloniach, obozach.

Liczba godzin: 10   zajęcia w godzinach 9:00-15:00
Cena kursu:  110 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

 Więcej o kursie….

Rekomendowane artykuły