Wyniki rekrutacji do nowo tworzonego żłobka – 17.05.2019

Powiększ obraz

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się  proces rekrutacji do projektu „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW” prowadzony przez nas jako Partnera Wiodącego.

Do dnia 10.05.2019 r. złożonych zostało 70 formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

W związku z większą liczbą zgłoszeń, aniżeli miejsc żłobkowych przewidzianych w projekcie przy ocenie formularzy zgłoszeniowych brane były pod uwagę dodatkowe kryteria punktowane tj:

  • liczba dzieci w rodzinie – za każde dziecko 2 pkt.,
  • miejsce zamieszkania/zatrudnienia – dzielnica Fabryczna – 2 pkt,
  • osoba samotnie wychowująca dziecko- 2 pkt,
  • wiek rodzica – 25 – 44 lata – 2 pkt.

Zgodnie z § 5 pkt 15 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostali rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które korzystały będą z opieki żłobkowej,  a także rodzic/opiekun z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pozostała kolejność przyjęć ustalona została wg liczby należnych punktów dodatkowych; przy jednakowej liczbie punktów decydował termin złożenie kompletnego zestawu dokumentów.

Na tej podstawie utworzona została lista rankingowa osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa.

Wyniki rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu, wszystkim osobom biorącym udział w procesie rekrutacji  przekazane zostały poprzez -email.

 W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zespół projektu!