Dodatkowa rekrutacja w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” – wolne miejsce w żłobku ul. Szwedzka 15a

Aktualizacja z dnia 12.07.2019.

W wyniku przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji w projekcie „Żłobek Twórcza kraina” w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a złożono jeden formularz uczestnictwa w projekcie. Osoba zainteresowana miejscem w projekcie spełniła kryteria uczestnictwa i została do projektu przyjęta.


W związku z posiadaniem jednego wolnego miejsca w projekcie „Twórcza kraina”, w żłobku przy ul. Szwedzkiej 15a, ogłaszamy rekrutację dodatkową w dniach 9-10 lipca. Miejsce dofinansowane w ramach projektu „Żłobek Twórcza kraina” nr RPDS.08.04.02-02-0004/17.

Miejsce dofinansowane w okresie: 15.07.2019 – 30.09.2019.

Odpłatność za miejsce w miesiącu lipcu – 150,00 zł, w miesiącach sierpień-wrzesień – 300,00 zł.

Po zakończeniu dofinansowania, od października 2019 możliwość kontynuacji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 na miejscu komercyjnym.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty związane z rekrutacją – FORMULARZ REKRUTACYJNY do pobrania poniżej. Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: szkolenia@twpwwroclaw.pl (skany) lub osobiście po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze projektu przy ul. Wagonowej 1  we Wrocławiu – tel. 531-538-697.

Kolejne przyjęcia do żłobka będą odbywać się w przypadku zwolnienia się miejsca
w żłobku.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  • osoby, które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej
    z urodzeniem/wychowaniem dziecka (osoby przebywające na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim),
  • osoby pozostające bez zatrudnienia i/lub na urlopie wychowawczym sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy dla uczestników projektu ŻŁobek Twórcza Kraina 2019

Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika projektu Żłobek Twórcza kraina

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 6 Karta informacyjna o dziecku

Załącznik nr 7 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami!


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rekomendowane artykuły