Kurs Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – start 9 marca 2020!

Zapraszamy na kurs Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów!

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne

Termin kursu: 09.03.2020r. – 01.04.2020r.

Kurs realizowany będzie w trybie wieczorowym (poniedziałki i środy) od godziny 17:00 do 20:00 (4 godziny dydaktyczne dziennie) w następujących dniach: 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30.03 i 01.04

 

Cena kursu: 620 zł (w tym wpisowe 120  zł, pozostała kwota płatna przed rozpoczęciem szkolenia)

Cel kursu: podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień prawa podatkowego w zakresie prowadzenie PKPiR., ponadto kurs pokazuje praktyczną stronę prowadzenia PKPiR, Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z dokumentację PKPiR w formie „papierowej” i formie „elektronicznej”, program kursu obejmuje zajęcia na programie komputerowym do prowadzenie PKPiR – każdy uczestnik pracuje przy swoim stanowisku komputerowym.

 

Adresaci: kurs skierowany jest do osób, które zamierzają prowadzić PKPiR w ramach pracy w biurze rachunkowym, czy w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz skierowany jest do każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia PKPiR i aspektów podatkowych związanych z tą uproszczoną formą rozliczania się z urzędem skarbowym.

 

PROGRAM KURSU

Część I.

Charakterystyka podatku dochodowego i podatku od wartości dodanej VAT  – 8 godz. dydaktycznych

 1. Charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • przychody i koszty uzyskania przychodów
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • formy rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych ( zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)
 • zeznanie roczne – zasady sporządzania okres przechowywania
 1. Charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych:
 • przychody i koszty uzyskania przychodów
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • stawki podatku dochodowego od osób fizycznych
 • zeznanie roczne – zasady sporządzania okres przechowywania.
 1. Charakterystyka podatku od towarów i usług:
 • podmiot podatku VAT
 • przedmiot podatku VAT
 • moment obowiązku zapłaty i odliczenia podatku VAT – zasady ogólne i szczególne
 • stawki podatku VAT
 • transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • export i import
 • jednolity plik kontrolny: JPK_VAT i JPK_FA
 • deklaracje podatku VAT.

Część II.

Zakładanie, prowadzenie i zamykanie PKPiR w praktyce – 16 godz. dydaktycznych

 1. Procedury obowiązujące przy zakładaniu PKPiR
 2. Zasady prowadzenia KPiR.
 3. Dowody księgowe – charakterystyka u ujęcie w PKPiR.
 4. Ewidencje dodatkowe i remanenty.
 5. Składki społeczne, składka zdrowotna i fundusz pracy w PKPiR – obowiązku wobec ZUS, dokumentacja, terminy.
 6. Obliczanie i ewidencja wynagrodzeń w PKPiR – umowy o prace, umowy cywilnoprawne – dokumentacja obowiązki wobec US, terminy.
 7. Środki trwałe a PKPiR – dodatkowa dokumentacja i obowiązki wobec US.
 8. Użytkowanie samochodu a PKPiR – dodatkowa dokumentacja i obowiązku wobec US.
 9. Zamykanie miesiąca – ewidencje miesięczne, ewidencje podatkowe (JPK obowiązkowe i na żądanie).
 10. Zamykanie roku – zeznanie podatkowe, okres przechowywania, inna dokumentacja.

Część III.

Obsługa programu PKPiR na przykładzie Mała Księgowość – 8 godz. dydaktycznych

 1. Zakładanie podmiotu – parametry, ustawienia.
 2. Ewidencje księgowe – charakterystyka, sposób działania (np. ewidencja pojazdów, ewidencja sprzedaży, ewidencja ryczałtu, itp.).
 3. Elementy kadr i płac w programie.
 4. Ewidencja środków trwałych w programie.
 5. Gospodarka magazynowa w programie.
 6. Wprowadzeni dokumentów.
 7. Sporządzanie sprawozdań, dokumentów, dowodów wewnętrznych miesięcznych i rocznych.
 8. Sporządzanie JPK obowiązkowych i na żądanie.
 9. Pozostałe funkcje programu: sporządzanie plików KEDU do programu Płatnik ZUS).

 

Rekomendowane artykuły