Rozeznanie – Rekrutacja pracownika – pomoc techniczna do żłobka!

Powiększ obraz

W związku z realizacją projektu „Twórcza kraina&Łobuziaki! Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 szansą na aktywizację zawodową ich rodziców i opiekunów”
„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko pracy POMOC TECHNICZNA W ŻŁOBKU.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załącznikiem:

Rekrutacja Pomoc techniczna do żłobka

Oferty (CV wraz z załącznikami) prosimy przesyłać do dnia 21.05.2020 r. do godz. 15.00 na piśmie, osobiście w Biurze Projektu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, tel. 71 373 57 97, lub elektronicznie drogą e-mail na adres: tworczakraina@twpwroclaw.pl