Wyniki zapytania ofertowego nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 05 sierpnia 2020 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PRZEDSZKOLE-WROCŁAW/TWP/2020 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do placówek edukacji przedszkolnej tworzonych w ramach realizowanego projektu pn. „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” dokonano wyboru Wykonawców:

Wyniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości poprzez publikację na portalu baza konkurencyjności pod adresem :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1255647

Rekomendowane artykuły