Projekt „Twórcza Kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu”

Powiększ obraz

Twórcza Kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu”

Projekt realizowany od października 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Projekt promuje równe szanse i jest dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 80 dzieci w wieku 3-4 lat (w tym 8 dzieci z niepełnosprawnością) oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 80 nowych miejsc w dwóch nowo tworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego przez Partnera wiodącego projektu 21 dzieci oraz przez Partnera projektu 59 dzieci, łącznie dla 80 dzieci, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla 80 dzieci (w tym 8 dzieci z niepełnosprawnością) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli (2 w placówce utworzonej przez Partnera Wiodącego oraz 6 w placówce utworzonej przez Partnera projektu) w okresie od 01.10.2019-30.08.2021.

Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:

  • 8 nauczycieli uzyska kwalifikacje i niezbędne kompetencje
  • 80 dzieci nabędzie kluczowe kompetencje oraz uniwersalne umiejętności
  • 80 dzieci zwiększy szanse edukacyjne poprzez udział w zajęciach dodatkowych
    i specjalistycznych

Całkowita wartość projektu

2 081 970,00 zł
Numer projektu: RPDS.10.01.02-02-0007/19