Żłobek „Twórcza kraina” ul. Trawowa 63b – rekrutacja uzupełniająca do projektu

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku ze zwolnieniem się 4 miejsc w żłobku „Twórcza kraina” przy ul. Trawowej 63b (obręb Muchobór Wielki) ogłaszamy rekrutację dodatkową.

Okres dofinansowania miejsc w ramach projektu unijnego to wrzesień 2020 – grudzień 2020.

Miesięczne czesne w tym okresie wynosi 300,00 zł.

Do projektu przyjętych zostanie 4 rodziców/opiekunów prawnych dzieci spełniających kryteria:

– mieszka na terenie gminy miasta Wrocław

– przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub jest osobą bez zatrudnienia deklarującą chęć powrotu do pracy.

W celu rekrutacji do projektu należy pobrać i wypełnić:

  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie
  3. Załącznik nr 6 – zaświadczenie od pracodawcy (dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
  4. Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu dotyczące statusu na rynku pracy (dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz osób niezarejestrowanych, jak również przebywających na urlopie wychowawczym)
  5. Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pozostałe dokumenty podpisywane są w momencie zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie!

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU!

  • przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 14.09.2020 – 17.09.2020,
  • weryfikacja złożonych dokumentów: 18.09.2020,
  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 18.09.2020

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji_uczestnictwa w projekcie_14_09_2020.

Upoważnienie do odbioru

Załącznik nr 1 Formularz zgloszeniowy dane zmiana

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnika projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu_status na rynku pracy

Załącznik nr 6 Zaświadczenie od pracodawcy 1

Załącznik nr 7 Zaświadczenie od pracodawcy 2

Załącznik nr 8 Zaświadczenie od pracodawcy 3

Załącznik nr 9 Karta informacyjna o dziecku_zgody i oświadczenia

Załącznik nr 10 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 531 538 697 lub poprzez e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Rekomendowane artykuły