Wyniki rekrutacji do punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” i rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

poniżej załączamy wyniki rekrutacji do punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 11 A we Wrocławiu.

Wyniki rekrutacji

Jednocześnie informujemy, iż ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do nowo tworzonego punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” na Muchoborze Małym, ze względu na wolne miejsca.

Punkt przedszkolny powstaje w ramach projektu „Twórcza Kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” Projekt jest realizowany  przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w partnerstwie z firmą KLAUDINE Klaudyna Cichocka- Volkov prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Twórcza Kraina” ul. Maślicka 148 54-107 Wrocław, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.02-02-0007/19 zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU 19.09.2020 – 27.09.2020

przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: 19.09.2020 – 27.09.2020,

weryfikacja złożonych dokumentów: 28.09.2020

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz sporządzenie listy rezerwowej: 28.09.2020

Jak aplikować do udziału w projekcie:

– pobierz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.twpwroclaw.pl

– dostarcz dokumenty do Biura Projektu: e-mailem, osobiście (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 71 373 57 97, 570 802 966), pocztą tradycyjną Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław lub prześlij na adres: szkolenia@twpwroclaw.pl

– jeśli chcesz uzyskać więcej informacji: zadzwoń: 570 802 966, napisz: szkolenia@twpwroclaw.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W SPRAWIE PROJEKTU UDZIELAMY TELEFONICZNIE POD NUMEREM 570 802 966 ORAZ POPRZEZ E-MAIL SZKOLENIA@TWPWROCLAW.PL

Zapraszamy do kontaktu!

Ulotka

Rekrutacja:
Karta-zgloszenia-dziecka-Twórcza Kraina
Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa – przedszkole 2020
zgoda-na-przetwarzanie-danych_o_stanie zdrowia_dziecka

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną ( COVID-19) – podpisany skan dokumentu proszę wysłać w formie elektronicznej na adres mail: kontakt@twpwroclaw.pl lub w formie papierowej złożyć w siedzibie Partnera Wiodącego TWP OR ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 570 802 966.

Dokumenty uczestnika projektu należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się do projektu:
Informacje o dziecku

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Umowa o świadczenie usług

Rekomendowane artykuły