Wyniki zapytania ofertowego nr 2/PRZEDSZKOLE-WROCŁAW/TWP/2020

Wyniki zapytania ofertowego

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 29 września 2020 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/PRZEDSZKOLE-WROCŁAW/TWP/2020 na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku 3-4 lat dla Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina” w systemie cateringu w ramach realizowanego projektu
pn. „Twórcza kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu”
dokonano wyboru Wykonawcy.

Wyniki zapytania ofertowego nr 2_TWP_2020

Rekomendowane artykuły