KADRA

Dyrektor placówki/nadzór pedagogiczny – mgr Elżbieta Zawierucha, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Dyrektor Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W swojej pracy zajmuje się organizacją pracy placówki, rekrutacją kadry i dzieci, organizacją zajęć dodatkowych, organizację szkoleń dla pracowników, rozliczeniem czesnego i wyżywienia. Dba o dobieranie pomocy oraz materiałów dydaktycznych odpowiednich dla dzieci w każdym wieku. Jest wsparciem pedagogicznym dla nauczycieli / pracowników. Opracowuje plan pracy opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznej. Współpracuje z pedagogiem specjalnym w przypadku zgłoszenia problemów rozwojowych u dziecka.

Naszą kadrę wspiera zespół doświadczonych specjalistów w zakresie logopedii, psychologii, pedagogiki specjalnej, integracji sensorycznej.

Kadra pedagogiczna Punktu Przedszkolnego „Twórcza kraina”, to nauczyciele posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej realizują wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podczas grupowej i indywidualnej pracy z dziećmi.

Wszyscy pracownicy systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, co pozytywnie wpływa na pracę z dziećmi oraz na podnoszenie jakości pracy placówki.