Dydaktyka i edukacja

Pierwsze lata życia dziecka w największym stopniu decydują o jego dalszym rozwoju. Wtedy bowiem kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego wszelkie działania edukacyjne, oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym.

W codziennych zajęciach wykorzystujemy metody, stworzone i popularyzowane przez największe autorytety w dziedzinie pedagogiki dziecięcej: Marię Montessori, Metodę Dobrego Startu,  Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Matematykę dziecięcą wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Pedagogikę zabawy Klanza i wiele innych, które w najlepszy sposób aktywizują i kształcą umysł i ciało dziecka w okresie przedszkolnym.

Oprócz powyższych metod wykorzystujemy techniki wielozmysłowego nauczania i edukacji, takie jak: senso-plastyka, zajęcia polisensoryczne w kabinie integracji sensorycznej oraz doświadczenia fizyczno-chemiczne. Są to niespotykane i bardzo atrakcyjne sposoby pracy z dziećmi, które nie tylko pozwalają na wykorzystanie wszystkich zmysłów, ale przede wszystkim inspirują i zachęcają dzieci do przeprowadzania własnych badań, doświadczeń oraz szukania odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Ponadto Punkt Przedszkolny „Twórcza Kraina” oferuje zajęcia dodatkowe z zakresu: gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz zajęć z psychologiem dotyczących rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych.