Asystent nauczyciela przedszkola

Powiększ obraz

Termin: 11.06.2022r. do 19.06.2022r.

Ilość godz.: 40 godzin

Cena: 440 zł/os

Terminy poszczególnych zjazdów sobotnio-niedzielnych:

czerwiec: 11, 12, 18, 19

Godz. kursu: 09:00-16:30

Plan kursu

Praca w zawodzie asystenta nauczyciela w przedszkolu jest ciekawą propozycją dla osób, które pragną podjąć zatrudnienie w placówkach wychowania przedszkolnego, ale nie posiadają lub są w trakcie zdobywania wykształcenia pedagogicznego. To doskonała opcja dla osób, które chcą sprawdzić się w pracy z małymi dziećmi. Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji wszystkich zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Jest to zatem możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi i poznania jej specyfiki. Do zatrudnienia na tym stanowisku wystarczające jest wykształcenie podstawowe. Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi oraz ukończone szkolenie z zakresu szeroko pojętej pedagogiki. Predyspozycje zawodowe jakie powinna posiadać osoba biorąca udział w szkoleniu:

-duża empatia i wyrozumiałość wobec zachowań dzieci,

-elastyczność w stosunku do pracy z dziećmi plan, a realizacja zależąca od dnia
i kondycji dzieci,

-umiejętność podążania za dzieckiem,

-chęć do wspierania kreatywności i nauki poprzez doświadczanie świata,

-wyrozumiałość wobec możliwości i ograniczeń dzieci na pewnych etapach rozwoju.

Program

Moduł 1 – Koncepcje rozwoju człowieka

Psychologia rozwojowa – cele i zadania 

Rozwój człowieka

Podział życia człowieka na etapy

Koncepcje rozwoju człowieka

 

Moduł 2 – Okres średniego dzieciństwa

Charakterystyka ogólna okresu średniego dzieciństwa

Rozwój fizyczny i aktywność dziecka

Rozwój poznawczy

Rozwój mowy i komunikacji

Rozwój osobowości, funkcjonowanie społeczne

Kompetencje emocjonalne

 

Moduł 3 –Wychowania przedszkolne w Polsce. Kim jest asystent nauczyciela w
przedszkolu

Uwarunkowania prawne

Rodzaje placówek przedszkolnych i specyfika ich funkcjonowania

Planowanie pracy w przedszkolu

Wymagania wobec przedszkoli

Podstawa programowa

Program wychowania przedszkolnego

Plan dnia w przedszkolu

Rola i funkcje asystenta nauczyciela w przedszkolu

 

Moduł 4 – Cele opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu

Bliskościowe podejście do opieki
nad dziećmi, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pozytywne wzmacnianie. Podejście
podmiotowe i indywidualne do dzieci. 

Kształtowanie czynności samoobsługowych

Kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych

Kształtowanie postawy prozdrowotnej

 

Moduł 5 – Metody pracy z dzieckiem młodszym

Co to są metody pracy dziećmi?

Metody aktywizujące

Charakterystyka wybranych metod aktywizacyjnych stosowanych w przedszkolach

 

Moduł 6 – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna w przedszkolu?

Ocena stanu poszkodowanego i resuscytacja

Pomoc w przypadku zadławienia

Pomoc przy urazach głowy i kręgosłupa

Pomoc w przypadku stanów zagrożenia zdrowia lub życia

Omdlenia

Krwotok z nosa

Skaleczenia i krwawienia z ran

Użądlenia

 Grupa docelowa

  • pedagogów, terapeutów, 
  • dla nauczycieli
  • opiekunów i wychowawców,
  • rodziców,
  • osób zainteresowanych pracą jako pomoc nauczyciela,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką szkoleniową

·        zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) Uwaga: Zaświadczenie nie jest prawem wykonywania
zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.

·       Dyplom- wydanie nasze wewnętrzne

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego FZ-asystent nauczyciela przedszkola na adres szkolenia@twpwroclaw.pl