Autyzm i zespół Aspergera – abc dla nauczycieli – szkolenie dr hab. Joanny Kruk-Lasockiej ZAPISY TRWAJĄ

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Autyzm i zespół Aspergera abc dla nauczycieli

To szkolenie jest przeznaczone dla osób, które niewiele o autyzmie wiedzą. Udział w szkoleniu pozwoli Ci wypełnić tę lukę. Zdobyta wiedza pomoże Ci dostrzec dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera w grupie przedszkolnej lub klasowej.

Prowadząca: dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Adresaci: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

Liczba miejsc ograniczona: min. 10

Godziny: 9:00 – 17:15

Termin: zostanie wyznaczony po uzbieraniu się min. 10 uczestników

Miejsce szkolenia: siedziba TWP OR we Wrocławiu przy ul. Szwedzkiej 13a

Cena szkolenia: 500,00 zł/osoba

W cenie szkolenia ujęte są materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

By zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie zgłoszenia.

Cele zajęć:

– uzyskanie podstawowej wiedzy o autystycznym spektrum zaburzeń

– zdobycie wiedzy umożliwiającej odróżnienie autyzmu od zespołu Aspergera i niepełnosprawności intelektualnej  u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– poznanie przyczyn autyzmu i teorii wyjaśniających zachowania dzieci z autyzmem

– wstępne zapoznanie się z narzędziami pozwalającymi na rozpoznawanie autyzmu

Program szkolenia

9:00 – 10.00  Autystyczne spektrum w najnowszej klasyfikacji, jak rozumieć osiowe objawy autyzmu?

10.00 -11.15 Autyzm a niepełnosprawność intelektualna

11.15.- 11.30 Przerwa kawowa

11.30.- 13.30 Cechy charakterystyczne w zachowaniu   dzieci z zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – obraz dziecka

Cechy charakterystyczne w zachowaniu dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – obraz dziecka

13.30. – 13.45 Przerwa kawowa

13.45. – 15.00 Przyczyny autyzmu

15.00. -16.15 Teorie wyjaśniające zachowania osób z autyzmem

16.15.- 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 17:15 Zasygnalizowanie wybranych testów i innych narzędzi umożliwiających rozpoznawanie autyzmu. Pokazanie skal i kwestionariuszy przeznaczonych dla nauczyciela. Zakończenie.

Prowadząca: Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka: pedagog specjalny, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Była inspiratorką działań na rzecz propagowania problematyki autyzmu na terenie Dolnego Śląska oraz aktywną działaczką Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej). W 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego utworzyła Pracownię Badań nad Autyzmem, którą kierowała do 1998 roku. W 1999 roku powołała w DSW Gabinet Diagnozy i Terapii dla Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju, którym kierowała do 2021 roku. Opracowała „Psychomotorykę Spotkania” -autorską koncepcję rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych i wspierania rozwoju dziecka. Autorka wielu publikacji, między innymi: ,,Autyzm czy nie autyzm?’’ (1999), ,, Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej” (2012), ,, Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu”(2021).

Rekomendowane artykuły