Pomoc nauczyciela przedszkola – rozpoczęcie zajęć 13.05.2023!

Powiększ obraz

Termin: 13.05.2023 – 20.05.2023

Ilość godz.: 30

Cena: 460 zł/os

Terminy poszczególnych zjazdów sobotnio-niedzielnych:

Maj: 13, 14, 20 (3 dni zajęć)

Godz. kursu: 09:00-16:30

Po kursie istnieje możliwość zrealizowania praktyk w naszym punkcie przedszkolnym „Twórcza kraina”!

Plan kursu

Praca w zawodzie pomoc nauczyciela w przedszkolu jest ciekawą propozycją dla osób, które pragną podjąć zatrudnienie w placówkach wychowania przedszkolnego, ale nie posiadają lub są w trakcie zdobywania wykształcenia pedagogicznego. To doskonała opcja dla osób, które chcą sprawdzić się w pracy z  dziećmi. Praca opiera się na wspieraniu nauczyciela przedszkolnego w opiece nad dziećmi podczas zajęć dydaktycznych i czasu wolnego. Jest to zatem możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z dziećmi i poznania jej specyfiki. Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi oraz ukończony kurs z zakresu szeroko pojętej pedagogiki.

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Predyspozycje zawodowe jakie powinna posiadać osoba biorąca udział w szkoleniu:

-duża empatia i wyrozumiałość wobec zachowań dzieci,

-elastyczność w stosunku do pracy z dziećmi plan, a realizacja zależąca od dnia i kondycji dzieci,

-umiejętność podążania za dzieckiem,

-chęć do wspierania kreatywności i nauki poprzez doświadczanie świata,

-wyrozumiałość wobec możliwości i ograniczeń dzieci na pewnych etapach rozwoju.

Program

Moduł 1 – Kompetencje dziecka

Charakterystyka ogólna etapów rozwoju człowieka

Charakterystyka okresu średniego dzieciństwa

Biologia a zachowanie

Rozwój osobowości

Rozwój fizyczny i aktywność dziecka

Rozwój poznawczy

Rozwój mowy i komunikacji

Funkcjonowanie społeczne

Kompetencje emocjonalne dziecka

Moduł 2 – Kompetencje nauczyciela

Wypalenie zawodowe

Rozmowa z rodzicem

Wpływ stylu wychowawczego rodziców na pracę z dzieckiem w przedszkolu

Praca z dziećmi z deficytami (fizycznymi, społecznymi, spektrum, adhd, lękowymi)

Praca opiekuna z trudnymi emocjami

Wykorzystanie przestrzeni pracy jako instrukcja regulowania emocji

Moduł 3 – Jak zorganizować czas wolny dzieciom w przedszkolu. Kreatywna pomoc nauczyciela.

Pomoc w realizacji i przebiegu zorganizowanych sytuacji edukacyjnych

Wspomaganie dzieci w realizacji ich indywidualnych potrzeb /monitorowanie, czuwanie, stymulacja, opieka

Wspomaganie rozwoju samodzielności dzieci w zakresie samoobsługi, jedzenia, interakcji społecznych, emocjonalnych trudności tj. rozstanie z rodzicem

Wspomaganie procesów integracji i socjalizacji grupy – propozycje zabaw

Wspomaganie działań organizacyjno-porządkowych oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Praca/zabawa z dziećmi – indywidualna lub w małej grupie w zakresie rozwoju mowy, kompetencji matematycznych, rozwijania umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Moduł 4 – Cele opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu

Bliskościowe podejście do opieki nad dziećmi, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Pozytywne wzmacnianie. Podejście podmiotowe i indywidualne do dzieci. 

Kształtowanie czynności samoobsługowych

Kształtowanie u dziecka umiejętności społecznych

Kształtowanie postawy prozdrowotnej

Moduł 5 – Metody pracy z dzieckiem młodszym

Co to są metody pracy dziećmi?

Metody aktywizujące

Charakterystyka wybranych metod aktywizacyjnych stosowanych w przedszkolach

 Grupa docelowa

  • opiekunowie i wychowawcy,
  • rodzice,
  • osoby zainteresowane pracą jako pomoc nauczyciela,
  • wszyscy zainteresowani tematyką szkoleniową

·     zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652 ) Uwaga: Zaświadczenie nie jest prawem wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.

     Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego formularz zgłoszeniowy na adres szkolenia@twpwroclaw.pl