Rozeznanie cenowe – żłobek Twórcza kraina w Kłodzku

Aktualizacja z dnia 11.05.2023

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego złożona została jedna oferta:

Bar Dobrze

Lucyna Sztaba „POZDRAWIAM”

NIP:8871026923

ul. Szkolna 7

57-215 Kłodzko

ROZEZNANIE CENOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2023

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, przeprowadza rozeznanie cenowe w celu określenia wartości zamówienia na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko w systemie cateringu.

Zamawiający oczekuje przekazania określenia wartości zamówienia do dnia 10 maja 2023 roku do godz. 15:00 na adres e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl lub osobiście do biura żłobka „Twórcza kraina” przy ul. Daszyńskiego 8a w Kłodzku.

Rozeznanie cenowe

Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

Rekomendowane artykuły