Rekrutacja do żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku na wolne miejsca od września 2024!

Rozpoczynamy rekrutację do żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku na wolne miejsca od września 2024. Rekrutacja potrwa od 3 czerwca do 21 czerwca.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy złożyć formularz zgłoszeniowy do naszej placówki, który dostępny jest na naszej stronie www.tworczakraina.pl w zakładce rekrutacja. Należy wypełnić formularz dla żłobka w Kłodzku. Liczba wolnych miejsc od września jest ograniczona, dlatego też decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualna oferta również dostępna na stronie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Jednocześnie informujemy i przypominamy, iż od października 2024 r. dla Rodziców/opiekunów prawnych będzie dostępne świadczenie pn. „Aktywnie w żłobku”, które przysługiwało będzie w sytuacji, gdy dziecko objęte będzie opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługiwało będzie w wysokości 1500,00 zł miesięcznie, jego wysokość jednak nie może być wyższa niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w placówce.

 

Rekomendowane artykuły