Jesteś tutaj:

Rekrutacja do nowego żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku – start 06.04.2022

Czytaj więcej o: Rekrutacja do nowego żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku – start 06.04.2022

Aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu „ŻŁOBKI „TWÓRCZA KRAINA” – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3” przekazujemy listę osób przyjętych. Szczegółowa informacja rozesłana została drogą e-mailową!

Załącznik r 1 do protokołu komisji rekrutacyjnej_Kłodzko


06 kwietnia 2022 ruszamy z rekrutacją do nowo tworzonego żłobka „Twórcza kraina” przy
ul. Daszyńskiego 8a w Kłodzku..

Żłobek powstaje w ramach projektu : „ŻŁOBKI TWÓRCZA KRAINA – NOWE MIEJSCA DZIECIĘCYCH SPOTKAŃ SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI DO LAT 3″ realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Żłobek powstaje z myślą o rodzicach/prawnych opiekunach dzieci do lat 3 powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz osobach bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową, ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym.

Czytaj więcej „Rekrutacja do nowego żłobka „Twórcza kraina” w Kłodzku – start 06.04.2022″

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2022

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2022

Aktualizacja z dnia 14 kwietnia 2022:

Ze względu na brak ofert zapytanie ofertowe nr 1/ŻŁOBEK-KŁODZKO/TWP/2022 pozostało nierozstrzygnięte.


„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko w systemie cateringu.

Termin składania oferta mija 12 kwietnia 2022 r.

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021

Aktualizacja z dnia 22.09.2021

Zamawiający „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, informuje iż dnia 22 września 2021 r. na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021 na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław w systemie cateringu w ramach realizowanego projektu pn.Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3  dokonano wyboru Wykonawcy

Wyniki zapytania ofertowego

——————————————————————————————————————–

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług przygotowania i dostaw posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 dla żłobka „Twórcza kraina”, ul. Trawowa 57a, 54-614 Wrocław w systemie cateringu.

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ŻŁOBEK – WROCŁAW/TWP/2021”

Projekt unijny

Czytaj więcej o: Projekt unijny

Projekt Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 dofinansowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0092/19, oraz realizowany przez:

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

Czytaj więcej „Projekt unijny”

Maluch+2021

Czytaj więcej o: Maluch+2021

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż nasze żłobki „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 5a,15a oraz ul. Trawowej 63b we Wrocławiu zakwalifikowały się do edycji programu MALUCH+2021 Moduł 4.

W związku z tym otrzymają Państwo dofinansowanie do opłat za żłobek w roku 2021 w kwocie 80,00 zł miesięcznie.

Od miesiąca II 2021 roku opłaty będą pomniejszane o 80,00 zł. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim,

Z poważaniem

Organ Prowadzący Żłobki TWP OR we Wrocławiu

Żłobek „Twórcza kraina” ul. Trawowa 63b – rekrutacja uzupełniająca do projektu

Czytaj więcej o: Żłobek „Twórcza kraina” ul. Trawowa 63b – rekrutacja uzupełniająca do projektu

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „TWÓRCZA KRAINA&ŁOBUZIAKI! ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW realizowanego przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz firmę KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku ze zwolnieniem się 4 miejsc w żłobku „Twórcza kraina” przy ul. Trawowej 63b (obręb Muchobór Wielki) ogłaszamy rekrutację dodatkową.

Okres dofinansowania miejsc w ramach projektu unijnego to wrzesień 2020 – grudzień 2020.

Miesięczne czesne w tym okresie wynosi 300,00 zł.

Czytaj więcej „Żłobek „Twórcza kraina” ul. Trawowa 63b – rekrutacja uzupełniająca do projektu”

Dzień otwarty w żłobku „Twórcza kraina” ul. Szwedzka 15a – 20 września 2019

Czytaj więcej o: Dzień otwarty w żłobku „Twórcza kraina” ul. Szwedzka 15a – 20 września 2019

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty do naszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 –  Żłobka „Twórcza kraina” przy ul. Szwedzkiej 15a na Muchoborze Małym.

Żłobek znajduje się w pobliżu głównego węzła komunikacyjnego na Nowym Dworze (krzyżówka)!

Dzień otwarty odbędzie się 20 września 2019 r. w godzinach 17:00 – 19:00.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl lub sms-em na numer 531 538 697

Zapraszamy do poznania naszej placówki oraz naszego zespołu!

Do góry