Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce

  • celem kursu jest nabycie umiejętności planowania zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

adresaci kursu: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i I etapu edukacyjnego

kurs obejmuje: 20 godzin dydaktycznych
koszt kursu: 200 zł
minimalna liczba osób w grupie: 12


zaświadczenie: uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie ukończenia powyższego kursu (Rozp. MEiN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).