• celem warsztatu jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat procesu rozwoju dziecka i znaczenie dla rozwoju psychicznego jednostki pierwszych lat życia. Warsztaty mają przygotować do zadań – ról rodzicielskich i wskazać na specyfikę roli matki i ojca
  • adresaci warsztatu: rodzice dzieci młodszych (do 6 roku życia)

warsztat obejmuje: 15 godzin dydaktycznych
koszt warsztatu: 180 zł
minimalna liczba osób w grupie: 12


zaświadczenie: uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu (Rozp. MEiN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).