Warsztaty Kindergarten Teacher (nauczyciel w przedszkolu)

– język angielski

Dostosowane są one do odpowiedniego poziomu biegłości językowej słuchaczy zgodnego z Common European Frameworks (A1 – B1).

Proponujemy m.in. zagadnienia:

 • różnorodność tekstów związanych z pracą w przedszkolu;
 • przykłady realistycznych dialogów;
 • zestaw ćwiczeń doskonalących oraz rozwijających umiejętność rozumienia tekstów mówionych i pisanych;
 • zrozumienie ponad 400 słów i zwrotów z zakresu słownictwa zawodowego w tym: organizacja pracy w przedszkolu, prowadzenie zajęć z dziećmi, komunikacja
  z rodzicami;
 • wykorzystanie multimedialnych urządzeń i materiałów dydaktycznych.

Czas trwania:

 • warsztat rozpocznie się po zrekrutowaniu min 10 osób
 • liczba godzin warsztatu: 24 godziny (8 spotkań po 3 godziny dydaktyczne)
 • zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki, to jest 2 razy w tygodniu po 135 minut, w godzinach od 16:30 do 19:00
 • istnieje możliwość utworzenia grup porannych w godzinach od 8:00 do 10:15

 

Warsztaty prowadzić będzie – mgr Klaudia Mroczkiewicz – Lektorka języka angielskiego w naszej uczelni – Dolnośląskiej Szkole Wyższej (od 2006 r.). W swojej pracy
mgr Klaudia Mroczkiewicz opracowuje i wdraża programy szkoleń tak, aby każda grupa słuchaczy potrafiła wykorzystać język angielski jako narzędzie w swojej pracy.
Od wielu lat prowadzi również zajęcia z dziećmi i dorosłymi.