Rodzina w kryzysie – warsztat psychologiczny

  • celem warsztatu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego pomagania i wspierania rodziny i ucznia znajdującego się w sytuacji kryzysowej
  • adresaci warsztatu: nauczyciel, pracownik interwencji kryzysowej, psycholog, pedagog, kurator sądowy, pielęgniarka środowiskowa, pracownik policji, wolontariusz oraz do tych wszystkich, którzy pomagają i pracują z rodziną, a chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności i wiedzy

warsztat obejmuje: 30 godzin dydaktycznych
koszt warsztatu: 250 zł
minimalna liczba osób w grupie: 12


zaświadczenie: uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu (Rozp. MEiN z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).