„MOJA PRZYGODA Z TEATREM” warsztaty zimowe podczas ferii szkolnych

moja-przygoda-z-teatrem

Przyjmujemy dzieci w wieku od 7 do 13 lat

Terminy:

I Turnus: 13-17.02.2017 r.
II Turnus: 20-24.02.2017 r.

Zapewniamy:

  • pełne wyżywienie
  • wykwalifikowaną kadrę opiekuńczą i instruktorską
  • opiekę od 7:30—16:30
  • ubezpieczenie NNW
  • niezapomniane chwile 🙂

Przykładowy program dnia:

7.30 – 8.30 – przyjmowanie dzieci, omówienie programu
8.30 – 10.00 – śniadanie, swobodna zabawa, gry integracyjne oraz ruchowe
10.00 – 12.00 – warsztaty teatralne
12.00 – 13.00 – obiad, swobodna zabawa, gry
13.00 – 15.00 – warsztaty teatralne
15.00 – 16.30 – podwieczorek, swobodna zabawa, gry
16.30 – koniec zajęć

 

W ramach warsztatów:

Każde zajęcia teatralne rozpoczynał będzie trening na ciało i głos. Warsztatowicze dowiedzą się jak istotną funkcję pełni rozgrzewka umożliwiająca doskonalenie warsztatu prawdziwego artysty.

Po szczegółowym treningu uczestnicy będą uczyli się układu choreograficznego, dzięki czemu rozwiną pamięć i wyobraźnię ruchową, poczucie rytmu, wrażliwość
na odczuwanie muzyki.

Następnie warsztatowicze sięgną po improwizację aktorską, podczas której będą tworzyli indywidualne lub grupowe etiudy teatralne, pracowali nad emocjami i środkami wyrazu aktorskiego. Nauczą się w jaki sposób łączyć na scenie umiejętności z zakresu teatru, śpiewu jak i tańca. Zajęcia te będą drogą do przezwyciężenia nieśmiałości, otwarcia na innych, swobodnego wypowiadania swoich opinii. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał własną rolę, a każda z tych ról będzie równie ważna. Dzięki temu dzieci nauczą się odpowiedzialności za swoje działanie, szacunku dla pracy swoich kolegów i będą miały świadomość , że na sukces pracują całą grupą.

Nie zabraknie również elementów tworzenia własnego rekwizytu teatralnego. W tej części zajęć uczestnicy poznają rożne rodzaje lalek teatralnych: pacynka, jawajka, kukła, marionetka, bunraku. Nauczą się podstaw animacji poszczególnych technik lalkowych. Następnie stworzą wraz z prowadzącym scenografię i lalki z rozmaitych materiałów plastycznych, które wykorzystają w trakcie działań aktorskich.

W efekcie z zajęć na zajęcia powstanie etiuda teatralna, która będzie wynikiem pracy wszystkich dzieci. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł się otworzyć , zaufać grupie oraz reżyserowi, proponować własne pomysły i rozwiązania, realizować marzenia związane ze sceną.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy przedstawią zaproszonym gościom: rodzicom, dziadkom, przyjaciołom efekty swojej pracy podczas finałowego pokazu teatralnego.

 

agnieszka-pytel-1

 

PROWADZĄCA — ANGELIKA PYTEL

aktorka teatralna i filmowa, absolwentka Studium Teatralnego działającego przy Te-trze Polskim w Bielsku – Białej, Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Opłata za pobyt 5 dni wynosi: 420 zł

Przewidujemy rabaty dla rodzeństwa, a także dla dzieci, które będą brały udział w drugim turnusie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl