Pierwsza pomoc dla nauczycieli

 first-aid-850486_1920

30-godzinne szkolenie zgodne jest z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132 z dnia 31 sierpnia 2009 r.) .

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarza systemu, pielęgniarkę systemu, ratowników medycznych oraz psychologa. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po pozytywnym zdaniu egzaminów każdy z uczestników otrzymuje stosowne zaświadczenie zgodne ze wzorem powyższego rozporządzenia, które potwierdza nadanie uprawnień na okres 5 lat.

Wiodącą osobą prowadzącą zajęcia jest: mgr Adrian Okólski – czynny zawodowo dyplomowany ratownik medyczny, na co dzień pracujący w zespołach ratownictwa medycznego, posiadający uprawnienia pedagogiczne i wieloletnią praktykę nauczania w zakresie medycyny ratunkowej, legitymujący się certyfikatem ALS, BLS-AED – Europejskiej Rady Resuscytacji.

Proponowana forma zajęć to metoda dynamicznego wykładu z ćwiczeniami czynności ratunkowych zgodnie z ramowym programem szkolenia, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia i przez niego zatwierdzony .

Liczba godzin dydaktycznych: 30
Terminy zajęć:
Piątek od godz. 15:00
Sobota od godz. 09:00
Niedziela od godz. 09:00

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

Dla grup zorganizowanych, kurs może odbywać się w uzgodnionym wcześniej miejscu i terminie.