workbook-1205044_960_720

Kadry i płace od podstaw

Na kurs zapraszamy przede wszystkim osoby nie znające tematyki kadr i płac, które w krótkim czasie pragną rzetelnie zapoznać się z tą tematyką i w przyszłości chcą rozwijać się w tym kierunku, bądź wiążą z kadrami i płacami swoją karierę zawodową.

 

Liczba godzin: 40

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu wybranego z oferty TWP.

 

W programie:

  1. Dokumentacja pracownicza.
  2. Rodzaje i zawieranie umów o pracę.
  3. Umowy cywilnoprawne.
  4. Odpowiedzialność pracowników.
  5. Czas pracy i jego ewidencjonowanie.
  6. Urlopy pracowników.
  7. Wynagrodzenia pracowników.
  8. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i inne.
  9. Obsługa programu Płatnik.
  10. Obsługa programu kadrowo – płacowego.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (pn, śr) po 4 godz. edukacyjnych.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).