Projekty obecnie realizowane

1. RATUJEMY MISIA – EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW”  II edycja

Do projektu zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego, które zapewnią udział w projekcie co najmniej dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

 

2.  ŻŁOBEK   „TWÓRCZA KRAINA”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 


Projekty zrealizowane

1. RATUJEMY MISIA – EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Do projektu zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z miasta Wrocławia, które zapewnią udział w projekcie co najmniej dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

 

2. „SENIORZY GÓRĄ! – EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie wszystkich seniorów zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia oraz Kłodzka.

Projekt realizowany w ramach dotacji przyznanej w trybie pozakonkursowym  przez Fundację PZU.

 

3. AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

Zapraszamy do udziału w realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bezpłatnych SZKOLENIACH Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

Zapraszamy do udziału w realizowanych przez nasze Stowarzyszenie bezpłatnych SZKOLENIACH Z ZAKRESU PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

5. „OPIEKA TO TEŻ PRACA”

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.

 6. „SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE – MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w  ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.