ŻŁOBEK

ul. Szwedzka 5a,

54-401 Wrocław
tel. 570 802 302

ul. Trawowa 63b,

54-614 Wrocław

tel. 795 015 718

e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl

BIURO – ORGAN PROWADZĄCY

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław
tel. 71 373 57 97
e-mail: szkolenia@twpwroclaw.pl

ORGAN NADZORUJĄCY

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
sekr. WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94, e-mail:wzd@um.wroc.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.