O ŻŁOBKU

Nasz żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Urząd Miejski Wrocławia pod numerem 21/2018

Od października 2017r. do września 2019r. w żłobku realizowany jest projekt unijny i otacza on opieką 30 dzieci.

Żłobek przygotowany jest do przyjęcia 35 dzieci oraz dysponuje dwoma salami dydaktycznymi – jedna dla 19 dzieci, druga dla 16 dzieci.

Opiekę nad dziećmi sprawuje 6 wykwalifikowanych opiekunek, położna
oraz dyrektor żłobka.

Każda z sal posiada odpowiedni metraż do przyjęcia takiej ilości dzieci oraz wyposażenie do odpoczynku, własną łazienkę przystosowaną do potrzeb najmłodszych.
Dodatkowo w żłobku jest wydzielona szatnia, toaleta dla niepełnosprawnych,  rozdzielnia posiłków z pomieszczeniem przyjęcia cateringu, toaleta dla personelu, pokój socjalny oraz biuro.

W celu zapewnienia dla dzieci najlepszych warunków w żłobku korzystamy z lampy bakteriobójczej oraz oczyszczacza powietrza.

Dzięki wózkowi dziecięcemu 6 osobowemu nawet najmłodsze dzieci korzystają ze spacerów. Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia. Każde dziecko ma wygodne siedzisko z pasami bezpieczeństwa oraz daszek przeciwsłoneczny. Boczne ścianki chronią przed chłodem i wiatrem.

Jedna opiekunka prowadzi wózek z najmłodszymi, podczas gdy pozostałe mogą zająć się dziećmi już chodzącymi.

MAŁE GRUPY

  • Małe grupy gwarantują, że dzieci otrzymają opiekę, która zaspokoi ich potrzeby.
  • Małe grupy dają możliwość realizacji zaplanowanego planu dydaktyczno-wychowawczego oraz zajęć dodatkowych.

OFERTA

Od października 2019 r. w  ramach miesięcznego czesnego zapewnimy Państwa dzieciom:

  • Opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00
    (bez przerwy wakacyjnej)
  • Zajęcia dodatkowe, w tym: Sportowo-korekcyjne, rytmiczno-muzyczne, logopedyczne, z elementami pedagogiki Montessori, dogoterapia
  • Codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu jeżeli tylko pozwala na to pogoda
  • Żłobek wyposażony w zabawki wspomagające pracę z dziećmi jak i pomoce dydaktyczno-edukacyjne dostosowane do wieku i umiejętności dzieci np.: kształtki rehabilitacyjne pomagające rozwijać koordynację ruchową dzieci, ścianki, kąciki manipulacyjno-sensoryczne stymulujące zmysł dotyku, wzroku i słuchu.

WNĘTRZE ŻŁOBKA

TAK było w trakcie remontu (kwiecień-maj 2018):

TAK jest teraz:

SZATNIA NASZEGO ŻŁOBKA ZMIENIA SIĘ DLA DZIECI  Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

A JUŻ NA WEJŚCIU WITA JE GRA W KLASY Z ALFABETEM

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia logopedyczne

Profilaktyka logopedyczna w żłobku, która nie tylko zapobiega
powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Stała praca z logopedą sprawi, że dzieci będą umiejętnie komunikowały się z otoczeniem, sygnalizowały swoje potrzeby, będą miały szansę wkroczyć w wiek przedszkolny bez zaburzeń artykulacji, oddychania, połykania oraz z prawidłowo ukształtowanymi odruchami w obrębie jamy ustnej. Logopeda będzie monitorował postępy dzieci, dostosowywał zakres zajęć do wykrytych deficytów, prowadził konsultacje z rodzicami.

Zajęcia sportowo-korekcyjne

Wszechstronny, spontaniczny ruch jest charakterystyczną cechą optymalnego rozwoju psychomotorycznego malca. W żłobku zajęcia prowadzą do nabycia przez dzieci podstawowych umiejętności ruchowych, pozwalają na stopniowe doskonalenie ruchów lokomocyjnych oraz ruchów warunkujących wykonywanie różnych czynności. Sprzęt gimnastyczny na zajęcia zapewnia prowadzący.

Cele i zadania zajęć ruchowych:

– stopniowe odkrywanie możliwości własnego ciała (chód, bieg, podskok, rzut, chwyt),

– rozwijanie mięśni całego ciała,

– kształtowanie prawidłowej podstawowej ciała,

– doskonalenie zwinności, równowagi, gibkości, koordynacji ruchowo-wzrokowych, skoczności,

– nabywanie umiejętności rozładowywania napięć i emocji,

– rozwijanie spostrzegawczości poprzez zmysły,

– wyrobienie orientacji w przestrzeni,

– pobudzenie wyobraźni i ambicji dziecka,

– współdziałanie w grupie rówieśników,

– budowanie odporności na niepowodzenia,

– obserwacja osiągnięć rozwojowych dzieci przez osobę prowadzącą zajęcia, mająca na celu prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej.

Osoba prowadząca monitoruje postępy dzieci i dostosowuje zakres zajęć do wykrytych deficytów. Dla dzieci z wykrytymi wadami postawy i narządu ruchu opracuje zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu z rodzicami.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Są to zajęcia rozwijające muzykalność, inteligencję muzyczną oraz inteligencję przestrzenno – ruchową poprzez: naukę piosenek, zabawy słuchowo – ruchowe, zabawy muzyczne z elementami bajkoterapii, zabawy rytmiczne, zabawy muzyczne rozwijające wyobraźnię, elementy tańców, relaks. Zajęcia muzykoterapeutyczne są bardzo pomocne w nauce koncentracji uwagi, umiejętności podporządkowania się określonym zasadom i czekania na swoją kolej. Terapia muzyczna stymuluje rozwój dziecka, pomaga w kształtowaniu osobowości i leczeniu jego dysfunkcji. Rozwija pamięć i spostrzegawczość.

Dogoterapia

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.