Płatnik ZUS –  podstawowy (5 godz.)

Szkolenie kierowane jest do osób przygotowujących się do pracy z programem ”PŁATNIK”, zamierzających zdobyć elementarną wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania programu ”PŁATNIK” w działalności kadrowej i płacowej.

W programie:

 1. Instalacja programu Płatnik
 2. Omówienie podstawowego menu oraz ikon programu
 3. Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu
 4. Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu
 5. Zakładanie kartotek płatnika
 6. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS
 7. Tworzenie kartotek ubezpieczonych
 8. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS
 9. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 10. Metody przesyłania dokumentów do ZUS
 11. Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).