success-784350_1920

Projektowanie szkoleń z elementami coachingu.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę dotycząca planowania i przeprowadzania szkoleń. Ponadto będą przygotowani do rozpoczęcia własnej drogi zawodowej w charakterze trenera. Po ukończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej potwierdzające zdobyte kompetencje.

 

Liczba godzin: 16
zajęcia w systemie sobotnio-niedzielnym w godzinach 9:00-15:00

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@twpwroclaw.pl

 

TWP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby chętnych. Opłata wniesiona za odwołany kurs zostanie zwrócona w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wysłania informacji przez Organizatora na rachunek wskazany przez osobę zgłoszoną lub – na pisemny wniosek osoby zgłaszającej – zaliczona na poczet innego kursu wybranego z oferty TWP.

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

I PODSTAWY ANDRAGOGIKI

 1. Specyfika procesu uczenia się
 2. Psychologiczne podstawy doboru i prezentowania treści odbiorcy

II  ANALIZA POTRZEB EDUKACYJNYCH

 1. Pojęcie analizy potrzeb
 2. Rodzaje analizy potrzeb edukacyjnych
 3. Sposoby analizy potrzeb edukacyjnych
 4. Wewnętrzna i zewnętrzna analiza potrzeb edukacyjnych

III PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLENIA

 1. Ustalanie celów szkoleniowych
 2. Wybór zagadnień i treści szkoleniowych
 3. Metody pracy trenera
 4. Cechy profesjonalnej prezentacji multimedialnej

IV EWALUACJA SZKOLENIA

 1. Cele ewaluacji
 2. Metody ewaluacji

V MARKETING

 

DZIEŃ II

I UMIEJĘTNOŚCI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

II UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE TRENERA

 1. Podstawowe techniki werbalne
 2. Techniki niewerbalne: jak pracować ciałem i głosem?
 3. Jak być pewnym siebie i radzić sobie ze stresem?
 4. Jak robić dobre wrażenie?
 5. Jak budować swój autorytet i reputację trenera?
 6. Jak udzielać informacji zwrotnej?

III WYKORZYSTANIE NLP W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

IV AUTOPREZENTACJA

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).