Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” realizowany przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o,
od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 r.

Projekt skierowany jest do mieszkanek powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia w naszym województwie tj.: kamiennogórskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, legnickiego ziemskiego, polkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego i dzierżoniowskiego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości kobiet w tych powiatach.

Bezrobotne panie mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy w wysokości 24 000 zł czy finansowe wsparcie pomostowe na okres od 6 do 12 miesięcy, w kwocie 1 350 zł brutto miesięcznie. Uczestniczki projektu objęte będą również wsparciem biznesowym szkoleniowo – doradczym.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 lat, pochodzące z terenów wiejskich a także długotrwale bezrobotne.

Efektem udzielonego wsparcia będzie rozwój przedsiębiorczości wśród 80 dolnośląskich kobiet.


W ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” Uczestniczki otrzymują następujące rodzaje wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą;
  • biznesowe wsparcie doradcze;
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 24 000 zł;
  • pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze po otrzymaniu dotacji;
  • finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy w kwocie – 1 350 zł brutto na miesiąc.

Otrzymaną dotację można przeznaczyć na:

  • zakup środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów);
  • zakup oraz pozyskanie wartości materialnych i prawnych;
  • zakupem środków obrotowych;
  • koszt prac remontowych i budowlanych.

Projekt „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” skierowany jest do kobiet:

zamieszkujących powiaty: legnicki, polkowicki, wołowski, strzeliński, kamiennogórski, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, złotoryjski, wałbrzyski.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają kobiety: niepełnosprawne, w wieku 50+, pochodzące z terenów wiejskich oraz długotrwale bezrobotne.

Rekrutacja do projektu „Akademia przedsiębiorczości kobiet” – od 30 stycznia 2017 roku.


BIURO PROJEKTU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Al. Kasztanowa 3A-5
53-125 Wrocław

tel. +48 71 736 63 05
e-mail: akademiakobiet@dawg.pl

Koordynator projektu: Helena Dobrowolska – Kaniewska
kontakt: e-mail: helena.kaniewska@dawg.pl
tel.: +48 71 736 63 05

przekierowanie do strony projektu…