„OPIEKA TO TEŻ PRACA” projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowany w partnerstwie z Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu.


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „OPIEKA TO TEŻ PRACA”!

Pozostały nam ostatnie wolne miejsca! Rozpoczęcie zajęć we wrześniu, zakończenie w październiku!

Warsztat z zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ma za zadanie zapoznanie Państwa z problematyką i możliwościami związanymi z pracą opiekuna w świetle ustawy żłobkowej, z procedurami zakładania i prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych, jak również z możliwościami pozyskania środków finansowych na ich prowadzenie z różnych źródeł!

W ramach warsztatu z coachingu zapoznamy Państwa z potrzebami i kwalifikacjami niezbędnymi do pełnienia funkcji opiekuńczych, o których mowa w ustawie żłobkowej o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Określą Państwo swoje predyspozycje zawodowe, nabędą umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem, zapoznają się Państwo z coachingiem jako metodą pracy, nabędą umiejętności skutecznego komunikowania się z dziećmi, z rodzicami w procesie wychowania dziecka.

W ramach ostatniego z warsztatów nabędą Państwo umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom, dzieciom, poznają Państwo metody stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci oraz nabędą wiedzy z zakresu opieki pielęgnacyjnej!

Warsztaty prowadzą praktycy, osoby prowadzące własne placówki opieki, pracujące na co dzień z dziećmi, a także ratownik medyczny!

Do udziału w warsztatach zapraszamy rodziców na urlopach wychowawczych oraz osoby pozostające bez pracy (zarejestrowane lub niezarejestrowane w PUP), zamieszkałe na terenie m. Wrocławia lub powiatu wrocławskiego!

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu na adres e-mail szkolenia@twpwroclaw.pl lub pod numerem telefonu 71 373 57 97 wew. 19

Przekażemy Państwu informację na temat terminów spotkań oraz możliwości zgłoszenia do udziału w warsztatach!

Zapraszamy!


Realizacja 01.06 – 31.10.2016r.

Jeśli chcesz:
– powrócić do pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka
– jeżeli myślisz o podjęciu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a brakuje Ci kwalifikacji
– albo jeśli chcesz założyć własny żłobek lub klub dziecięcy

NASZ PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE 🙂

 

Poprzez organizację warsztatów, szkoleń dla osób pozostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osób, które sprawowały opiekę nad osobą zależną, jak również wszystkich zainteresowanych, przygotujemy Państwa do zakładania i prowadzenia własnych punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pełnienia roli opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, opiekuna dziennego lub wolontariusza.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

Dla kogo:
– mieszkasz we Wrocławiu lub powiecie wrocławskim?
– jesteś osobą poszukującą pracy?
– masz minimum średnie wykształcenie?
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !

Oferujemy:
– warsztat „Żłobek, klub dziecięcy – procesy zakładania, standardy pracy, akty prawne”
– warsztat z zakresu coachingu
– książeczki sanitarno-epidemiologiczne

oraz do wyboru jedno ze szkoleń dających kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy lub wolontariatu w charakterze opiekuna

– Szkolenie „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” 280h
– Szkolenie „Opiekun dzienny” 160h
– Szkolenie „Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym” 40h

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Dokumenty rekrutacyjne:

Wypełnij, wyślij pocztą lub przynieś osobiście do Biura Projektu (ul.Wagonowa 1, Wrocław, pokój nr 7).

 


belka
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.