Harmonogramy warsztatów


Warsztat „ŻŁOBEK, KLUB DZIECIĘCY – PROCES ZAKŁADANIA, STANDARDY PRACY, AKTY PRAWNE” – 40 godz. dydaktycznych

grupa I

warsztat - proces zakładania - grupa I

 

 

 

 

 

 

grupa II

warsztat - proces zakładania - grupa II

 

 

 

 

 

 


Warsztat z zakresu coachingu – 16 godz. dydaktycznych

grupa I

warsztat - z zakresu coachingu - grupa I

 

 

 

grupa II

warsztat - z zakresu coachingu - grupa II

 

 

 


Harmonogram działań

Harmonogram działań

 


belka

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.