Dokumenty rekrutacyjne:

Wypełnij, wyślij pocztą lub przynieś osobiście do Biura Projektu (ul.Wagonowa 1, Wrocław, pokój nr 7).

 


belka
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.