17.04.2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na prowadzenie zajęć: logopedycznych, sportowo-korekcyjnych, rytmiczno-muzycznych, z sensoplastyki w projekcie Żłobek „Twórcza kraina”. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF  .

16.04.2018

Zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej dla dzieci uczęszczających do żłobka w ramach projektu pt.  „Żłobek Twórcza Kraina”
– projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
– ZIT WROF .

  • wyniki zapytania ofertowego.

09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  „Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu wyposażenia – meble do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .

09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  „Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu wyposażenia łazienki do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .

09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  „Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu pomocy naukowo-plastycznych do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .

09.11.2017

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu
pt.  „Żłobek Twórcza Kraina” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WROF,  proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia
w zakresie zakupu placu zabaw do Niepublicznego Żłobka „Twórcza Kraina” .

 


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.