„RATUJEMY MISIA – EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

 

 

Termin realizacji:  01.09.2017 – 31.12.2017

 

Do udziału w projekcie zapraszamy placówki edukacji przedszkolnej z miasta Wrocławia, które zapewnią udział w projekcie co najmniej dwóch grup przedszkolnych w wieku 4-6 lat.

Każda zakwalifikowana do udziału w projekcie grupa przedszkolna przejdzie godzinne zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE OGRANICZONA! –  tylko 15  – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 


Dlaczego „EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW”? 

Pierwsza pomoc to często jedyna szansa, by zapobiec tragedii. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Przykładów ratowania życia wśród dzieci i młodzieży nie brakuje.
W telewizji, radiu można było usłyszeć o pięciolatku, który wezwał karetkę, gdy jego mama miała atak padaczki albo o trzyletnim chłopcu z Łańcut, który zadzwonił do swojej babci, ponieważ nie mógł dobudzić mamy, która znajdowała się w łazience. Może maluchy nie mają na tyle siły by ucisnąć fantoma, zrobić właściwy wdech, warto jednak oswajać je z tematem pierwszej pomocy. Istotne jest by wyrobić w dzieciach odruch – gdy zdarzy się wypadek należy wezwać pomoc. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Dlatego warto od najmłodszych lat uczyć je prostego schematu ratowania życia, im wcześniej zaczniemy tym większa szansa, że one kiedyś komuś pomogą. A najlepiej uczyć się przez zabawę ratując życie ulubionego misia.


Projekt ma celu:

  • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wśród dzieci w wieku
    od 4 do 6 lat
  • nauka dzieci w wieku od 4 do 6 lat spostrzegania sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z podstawowymi procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia
  • zapoznanie dzieci w wieku od 4 do 6 lat ze sprzętem ratującym życie oraz numerami alarmowymi.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowo szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie. Przewidujemy realizację 5 szkoleń pn. „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”. Najważniejszym celem tych szkoleń, oprócz zapoznania ze sposobami udzielania pierwszej pomocy, będzie przezwyciężenie w sytuacji realnego zagrożenia strachu i popadania w panikę, które najczęściej towarzyszą takim zdarzeniom.


Dokumenty rekrutacyjne

  • Regulamin Projektu .
  • załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy placówki .
  • załącznik 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego .
  • załącznik 3 – formularz zgłoszeniowy na 8 godzinne szkolenie dla rodziców/opiekunów prawnych .