SENIOR W DOBRYM TOWARZYSTWIE – MIĘDZYPOKOLENIOWY ZAWRÓT GŁOWY

„Senior w dobrym towarzystwie – międzypokoleniowy zawrót głowy”

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014 – 2020

Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową

Kierunek działania – wiodący

 1. Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną tych osób polegającą na przygotowaniu seniorów do działań międzypokoleniowych z wnukami.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia i Kłodzka.

Projekt zakłada zorganizowanie akademii, która oferuje zajęcia dla seniorów zebranych w 5 modułów:

I moduł – warsztat komunikacji międzypokoleniowej,
II moduł – warsztat pedagogiczno-psychologiczny pt. „Świat dziecka”,
III moduł – warsztat literacko-teatralny pt. „Opowiadacze i bajarze – biblioteczka babci
i dziadka”,
IV moduł – warsztat bezpieczeństwa osobistego pt. „Bezpieczny senior”,
V moduł – warsztat technologiczny pt. „Senior w technoświecie”.

 

Główne cele projektu prowadzą do uzyskania rezultatów w pięciu obszarach działań podejmowanych wobec osób starszych: komunikacyjnego, psychologicznego, integracyjnego, aktywizującego oraz promocyjnego. Każdy z nich ma na celu:

 1. poprawę komunikacji między pokoleniami dziadków i wnuków, jak również zaspakajanie potrzeb rozwojowych i wychowawczych wnuków,
 2. zacieśnienie więzi i zwiększenie integracji między pokoleniami dziadków i wnuków,
 3. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa,
 4. poprawę jakości życia oraz wzmocnienie własnej wartości i asertywności.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną III edycje warsztatów, w każdej edycji dwie grupy 15 osobowe. Realizację warsztatów zaplanowano w formie 8 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Każdy zjazd obejmuje 12 godzin dydaktycznych, łącznie na jedną grupę przypada 96 godzin dydaktycznych zajęć. Każda edycja trwa około 3,5 miesiąca.

Poszczególne edycje odbywały będą się w poniższych terminach:

I edycja           04 lipiec 2015 – 11 październik 2015 – 2 grupy we Wrocławiu
II edycja         01 sierpień 2015 – 22 listopad 2015 – 1 grupa we Wrocławiu, 1 grupa w Kłodzku
III edycja       05 wrzesień 2015 – 13 grudzień 2015 – 1 grupa we Wrocławiu, 1 grupa w Kłodzku

 

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie, który umożliwi seniorom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji i integracji międzypokoleniowej m.in. poprzez rozwijanie wspólnych pasji i zainteresowań, elementów pedagogiki i psychologii potrzebnej do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, bezpieczeństwa osób starszych, technologii,
 • możliwość poznania nowych ludzi,
 • wspaniałą atmosferę w trakcie warsztatów,
 • materiały szkoleniowe,
 • pakiety startowe,
 • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz uzyskanie nowych umiejętności, w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom, dzieciom i osobom dorosłym,
 • catering w trakcie zjazdów,
 • możliwość dofinansowania dojazdów na szkolenie.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.