„SENIORZY GÓRĄ! – EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”

 

 

Terminy realizacji poszczególnych edycji projektu:

I edycja lipiec – październik 2017 WROCŁAW I KŁODZKO

II edycja wrzesień – grudzień 2017 WROCŁAW I KŁODZKO

 

 

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na obszarach dwóch miast – Wrocławia i Kłodzka.

Osoby przystępujące do udziału w projekcie powinny spełniać kryteria: powyżej 60 roku życia, mieszkające we Wrocławiu lub Kłodzku. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które wcześniej nie korzystały z zajęć dla seniorów. W zadaniu będą mogły wziąć udział zarówno osoby niepełnosprawne, pochodzące z mniejszości kulturowych, zagrożone wykluczeniem społecznym.


Dlaczego „EDUKACJA DLA ZDROWIA, CIAŁA I DUCHA”?

Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym ludzie uczą się dbać o własne zdrowie. Zrozumienie kwestii związanych ze zdrowym stylem życia, tj: konieczność dbałości o dietę przy współwystępowaniu różnych problemów zdrowotnych, profilaktyka schorzeń, na które osoby starsze są szczególnie narażone, wiedza jak dbać o higienę psychiczną, a także świadomość wagi systematycznych ćwiczeń dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, jest kluczowe dla jakości życia i może odroczyć początek uzależniania się od opieki dostarczanej z zewnątrz, a także przyczynić się do zachowania jak najdłuższej samodzielności osób starszych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest właśnie nasz projekt „Seniorzy górą! – Edukacja dla zdrowia, ciała i ducha”. Ma on na celu stworzenie przestrzeni dla interakcji Seniorów i posłużyć wypełnieniu ich czasu wolnego poprzez edukację w zakresie najbardziej kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.


W projekcie oferujemy:

MODUŁ I – DLA ZDROWIA. (56h):

 • „Seminarium z zakresu gerontologii – psychologiczne, zdrowotne i społeczne aspekty starzenia się”
 • „Edukacja dla serca – profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego”
 • „Nie daj się zaskoczyć jaskrze”
 • „Dieta dla Seniora oraz wsparcie dietetyczne z wykorzystaniem metod coachingowych”
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch – mój plan zdrowego trybu życia” – o wpływie naszej kondycji psychicznej na zdrowie i o technikach relaksacji
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • „Skuteczna fizjoterapia”

MODUŁ II – DLA CIAŁA (48h):

 • „Gimnastyka dla zdrowia kręgosłupa”
 • „Przez taniec do zdrowia – choreoterapia”

MODUŁ III – DLA DUCHA (48h):

 • „Psychologia pozytywna – czym jest i jak ją wykorzystać”
 • „Automotywacja czyli co zrobić żeby się „chciało chcieć”
 • “Wywiad motywujący – o tym jak motywować innych”
 • „Fit umysł – ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i kreatywność”

Ponad to, każdy uczestnik odbędzie 4 godziny edukacyjne konsultacji z wybranej przez siebie tematyki, mieszczącej się jednak w zakresie tematyki realizowanej na warsztatach.