Symfonia Kadry i płace od podstaw (5 godz.)

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących zaznajomić się ze środowiskiem Symfonii Kadry i Płace, pracownicy lub przyszli pracownicy działu kadr i płac, biur rachunkowych, osoby fizyczne, przedsiębiorcy.

W programie:

  1. Zakładanie podmiotu.
  2. Wprowadzanie i uzupełnianie danych podmiotów.
  3. Ustawianie parametrów podmiotu.
  4. Zakładanie okresów.
  5. Zakładanie kartotek pracowniczych.
  6. Edycja kalendarza zdarzeń.
  7. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i sprawozdań miesięcznych.
  8. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej i sprawozdań rocznych.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).