Jesteś tutaj:

ASYSTENT RODZINY szkolenie 240 godz. 11.01.2020-16.05.2020

Czytaj więcej o: ASYSTENT RODZINY szkolenie 240 godz. 11.01.2020-16.05.2020

Zapraszamy na 240 godzinne szkolenie kwalifikacyjne „Asystent Rodziny”.

Termin realizacji szkolenia: 11.01.2020 – 16.05.2020

Szkolenie realizowane jest według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DECYZJA NR 7/2016/AR  z dnia 19.10.2016 r. i jest zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r.

Czytaj więcej „ASYSTENT RODZINY szkolenie 240 godz. 11.01.2020-16.05.2020”

Asystent Rodziny 16.02.2019-22.06.2019

Czytaj więcej o: Asystent Rodziny 16.02.2019-22.06.2019

Asystent Rodziny

– szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, nr 288, poz. 1690) oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami
(z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny. Czytaj więcej „Asystent Rodziny 16.02.2019-22.06.2019”

Asystent Rodziny 06.10.2018

Czytaj więcej o: Asystent Rodziny 06.10.2018

Asystent Rodziny

– szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować do pracy w charakterze asystenta rodziny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w poradniach rodzinnych oraz instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, nr 288, poz. 1690) oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Ukończenie szkolenia zapewni znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami
(z uwzględnieniem młodzieży i dzieci). Po jego zakończeniu uczestnicy przygotowani będą do pełnienia funkcji asystenta rodziny i mogą pracować bezpośrednio w środowisku rodziny.

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
szkolenie uwzględnia nowe działania przypisane do pracy asystenta rodziny. Czytaj więcej „Asystent Rodziny 06.10.2018”

Do góry