Jesteś tutaj:

Projekt unijny

Czytaj więcej o: Projekt unijny

Projekt Żłobki „Twórcza kraina” – nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 dofinansowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0092/19, oraz realizowany przez:

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław

Czytaj więcej „Projekt unijny”

Do góry