Jesteś tutaj:

Rekrutacja do punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” – start 24.08.2020

Czytaj więcej o: Rekrutacja do punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” – start 24.08.2020

Zapraszamy do rekrutacji do nowo tworzonego punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” na Muchoborze Małym.

Punkt przedszkolny powstaje w ramach projektu „Twórcza Kraina & Łobuziaki – miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu” Projekt jest realizowany  przez „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu w partnerstwie z firmą KLAUDINE Klaudyna Cichocka- Volkov prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Twórcza Kraina” ul. Maślicka 148 54-107 Wrocław, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.10.01.02-02-0007/19 zawartej z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 10. Edukacja, Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie: 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU 24.08.2020 – 11.09.2020

Czytaj więcej „Rekrutacja do punktu przedszkolnego „Twórcza kraina” – start 24.08.2020″

Do góry