Jesteś tutaj:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu jako realizator Projektu „Twórcza kraina & Łobuziaki miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup
i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, wyposażenia oraz mebli do placówek edukacji przedszkolnej tworzonych w ramach realizowanego projektu, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/PRZEDSZKOLE – WROCŁAW/TWP/2020 na wyposażenie placówki edukacji przedszkolnej”

Do góry