Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – podstawowy (5 godz.)

Szkolenie kierowane jest do osób chcących uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W programie:

  1. Wyliczenie planowanej kwoty odpisów na ZFŚS na przykładach.
  2. Tworzenie regulaminu ZFŚS.
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń z ZFŚS.
  4. Składki na ZUS od świadczeń z ZFŚS.
  5. Korekty odpisów na ZFŚS dokonywane na koniec roku do faktycznej liczby zatrudnionych pracowników.

Każdy uczestnik po zakończonym kursie/szkoleniu otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2014 r. poz. 622).