Informujemy, że Żłobek „Twórcza kraina” przy ul. Trawowej 57a we Wrocławiu realizuje zadanie publiczne dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowanej w formie żłobka i korzysta ze współfinansowania przez Gminę Wrocław.

OFERTA 2022/2023

Miejsca dofinansowane (25 miejsc):

Opłata za pobyt dziecka w żłobku (czesne miesięczne – opłata stała): 730,00 zł

Opłata za wyżywienie, stan na 12.05.2022 (stawka dzienna):

15,00 zł – dieta zwykła,

16,00 zł – dieta specjalna tj. bez mleczna, bez nabiałowa, wegetariańska, 17,00 zł – dieta specjalna tj. bezglutenowa

Opłata za zajęcia dodatkowe (za miesiąc – opłata stała): 80,00 zł

Płatności do 10-go dnia każdego miesiąca

Zadanie realizowane w okresie  od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.

 Dofinansowanie przez Gminę Wrocław

Wysokość kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Wrocław z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 680,00 zł

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miejskiego Wrocławia (WZD UMW):

G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław tel. +48 71 777 77 60