ŻŁOBEK

ul. Szwedzka 5a,
54-401 Wrocław
tel. 570 802 302

ul. Trawowa 63b,
54-614 Wrocław
tel. 795 015 718

ul. Trawowa 57A,
54-614 Wrocław
tel. 574 092 965

Rekrutacja: tel. 531 538 697

e-mail: tworczakraina@twpwroclaw.pl

ul. Daszyńskiego 8a,
57-300 Kłodzko
tel. 736 779 944

e-mail: kontakt@twpklodzko.pl

BIURO – ORGAN PROWADZĄCY

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Szwedzka 13a, 54-401 Wrocław
tel. 570 802 966
e-mail: kontakt@twpwroclaw.pl, szkolenia@twpwroclaw.pl

ORGAN NADZORUJĄCY

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
sekr. WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94, e-mail:wzd@um.wroc.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.